Kontaktní navíječ fólií K 1500 Kontaktní navíječ fólií K 1500

 

Kontaktní navíječ fólií K 1500

Katalogový list stroje ke stáhnutí zde

Technické údaje1

Rychlost navíjení 6 + 40m.min-1
Šířka navíjeného materiálu do 1500 mm
Max. průměr navíjené role 400 mm
Rozměr dutinky ø 76 mm x 10 mm
Tah materiálu při navíjení 50 + 200 N
Přítlak návinu k válci 50 + 300 N
Rozměry stroje (d x š x v) 1120 x 2600 x 1110 mm
Hmotnost 950 kg
Tlak vzduchu 0,6 MPa
Provozní spotř. vzduchu při 0,6 MPa 30 l.hod-1
Napětí 3 x 400/230 V, 50 Hz
Příkon 1 kVA

Užití

Zařízení slouží k navíjení plošných útvarů z plastů, převážné fólií z PE a PP kontaktním způsobem na navíjecí hřídele s dutinkami o 76 x 10 s pracovní šířkou nejvýše 1500 mm. Navíječka pracuje v automatickém pracovním cyklu. Max. pracovní šířka stroje může být změněna podle konkrétních požadavků zákazníka.

Funkce

Navíjecí cyklus probíhá automaticky v závislosti na požadované délce fólie v návinu. Stroj navíjí fólii konstantní rychlostí, volitelným přítlakem návinu na kontaktní válec a nastavitelným tahem ve fólii. Požadovanou délku fólie a odtahovou rychlost je možné předvolit na panelu řídícího systému.

Popis pracovního cyklu:

Po zavedení materiálu přes naváděcí a rozhrnovací válce vloží obsluha navíjecí hřídel s dutinkou do zakládacích ramen. Po stisknutí startu pracovního cyklu je navíjecí hřídel samočinně přemístěna do pomocného navíjecího místa a materiál se začne navíjet. Otáčky kontaktního válce se přitom přizpůsobí vstupní rychlosti fólie. Okamžitá navíjecí rychlost je ukazována na displeji řídícího panelu. Po navinutí úvodních závitů, jejichž počet je dán volitelným časem počátečního navíjení, je navíjecí hřídel automaticky snesena do hlavního navíjecího místa. Zde je navíjená role přitlačena pomocí manipulačních ramen volitelnou silou ke kontaktnímu válci. Obsluha vloží novou hřídel s dutinkou do zakládacích ramen. Po navinutí předvoleného počtu metrů se automatický přemístí nová hřídel do pomocného navíjecího místa a materiál se příčně předělí, následuje navíjení materiálu na novou hřídel a navinutá role je přesunuta manipulačními rameny do koncové polohy, kde je zdvíhacím mechanizmem z manipulačních ramen vyjmuta. Manipulační ramena se vrátí do navíjecího místa u kontaktního válce. Nově navíjená role je snesena do pracovní polohy v manipulačních ramenech a celý cyklus se opakuje.

Výhody

Plně automatický provoz, kdy činnost obsluhy spočívá pouze v přípravě nových hřídeli s dutinkami, jejich zakládáni do stroje a odebírání plných rolí. Jednoduché zadávání požadované délky návinu a možnost sledováni okamžité navinuté délky na displeji řídicího systému. Možnost ručního zásahu do navíjecího cyklu před dosažením požadované délky s tím, že se materiál předělí a navíjecí cyklus začne znovu.

 

1 ) Změna technických parametrů je vyhrazena

SEKON plast s.r.o., tř. T. Bati 299, 763 02 Zlín, Česká republika, Hlavní stránka, sekon@sekon.cz

NAVRCHOLU.cz