Dvoumístný osový navíječ DON 250 Dvoumístný osový navíječ DON 250

 

Dvoumístný osový navíječ DON 250

Katalogový list stroje ke stáhnutí zde

Technické údaje1

Rychlost navíjení 10 + 90m.min-1
Nastavitelný tah 5 + 100 N
Maximální šířka fólie 250mm
Světlost dutinky ø 300 mm
Rozměry stroje ( d x š x v) 1700 x 1000 x 2150 mm
Hmotnost stroje 950 kg
Tlakový vzduch 0,6 MPa
Max. spotřeba vzduchu při 0,6 MPa 4 l.hod-1
Elektrické napětí 3 x 400/230 V, 50 Hz
Příkon 4 kVA

Užití

Stroj slouží k automatickému - nepřerušovanému navíjení fólie při její kontinuální výrobě. Fólie je navíjena na dutinku konstantním tahem po celou dobu návinu.

Funkce

Navíjecí cyklus probíhá automaticky v závislosti na požadované délce návinu. Fólie je navíjena na přímo poháněnou dutinku. Konstantní tah ve fólii je zajištěn způsobem řízení hnacího elektromotoru. Navíječ je opatřen předodtahem, který vytváří kostantní tah ve fólii mezi navíječem a předcházejícím strojem a přizpůsobuje navíjecí rychlost výrobní rychlosti linky. Automatický cyklus stroje je řízen počitačem. Stroj může být ovládán také ručně tlačítky z ovládacího panelu, zejména při servisních pracích a při zavádění fólie. Přes displej a klávesnici se do počítače zadá požadovaný tah předodtahu a navíjení a požadovaná délka fólie v návinu. Fólie se zavede přes předodtahovou dvojici válců až na dutinku nasunutou na první navíjecí vřeteno
a spustí se pohon tohoto vřetene. Délka navinuté fólie je měřena inkrementálním snímačem. Po přepnutí na automatický provoz je fólie navíjena na požadovanou délku zadanou do čítače, kde je zobrazena současně s okamžitou hodnotou. Před dosažením požadované délky se začne otáčet unášeč vřeten. Vřeteno s prázdnou dutinkou se roztočí a je přesunuto do pracovní polohy. V pracovní poloze je fólie přitlačena na dutinku, je předělena a začne se navíjet. Vřeteno s plnou dutinkou v manipulační poloze se zastaví, obsluha nábal sejme a nasadí novou prázdnou dutinku.

Přínos

Zařízení pracuje při navíjení plně automaticky. Obsluha pouze vyměňuje na vřetenu, které je právě v manipulační poloze, plnou dutinku za prázdnou. Dutinky jsou na vřetenu upnuty pneumatickými rozpěrnými elementy. Stroj je možné doplnit měřením šířky fólie. K upínání dutinek jsou vřetena vybavena ručními ventily. Odpadá manipulace s plnícími pistolemi tlak. vzduchu obsluhou.

 

1 ) Změna technických parametrů je vyhrazena

SEKON plast s.r.o., tř. T. Bati 299, 763 02 Zlín, Česká republika, Hlavní stránka, sekon@sekon.cz

NAVRCHOLU.cz