Aglomerator NA 15A Aglomerator NA 15B

 

Aglomerátor NA 15A, NA 15B

Katalogový list stroje ke stáhnutí zde

Technické údaje1

Hmotnost vsázky 10 + 15 kg
Doba cyklu 6 + 8 min
Hodinový výkon 70 + 100 kg.hod-1
Rozměry stroje (d x š x v) 1300 x 720 x 1550 mm
Hmotnost stroje 850 kg
Spotřeba vody max. 10 l.hod-1
Tlakový vzduch 0,6 MPa
Max. spotřeba vzduchu při 0,6 MPa 6 l.hod-1
Elektrické napětí 3 x 400/230 V, 50 Hz
Příkon instalovaný 22 kVA
Příkon průměrný 14 kVA

Užití

Stroj je určen ke zpracování neznečištěného odpadu polyolefinových (zejména LDPE a HDPE) fólií vznikajícího přímo při výrobě nebo při dalším zpracování těchto fólií. Výsledkem procesu je aglomerát o velikosti zrn mezi 2 – 5 mm, který lze bez dalších úprav použít jako vstupní surovinu při vytlačování. Při méně náročných aplikacích se aglomerát dá použít zcela samostatně, v běžných případech se míchá v odpovídajícím poměru k novému granulátu.

Funkce

Zařízení aglomeruje odpad v cyklických dávkách. Předem odvážené množství fóliového odpadu se postupně plní do pracovního prostoru stroje, kde je soustavou stacionárních a rotujících nožů materiál sekán, drcen a současně vlivem frikčního tepla vznikajícího při sekání povrchově natavován. Výsledkem tohoto procesu je postupné zvyšování teploty v pracovním prostoru stroje, které je průběžně sledováno. Po technologicky nezbytném čase je při dosažení potřebné teploty vsázky za stálého chodu nožového rotoru vstřiknuto do pracovního prostoru stroje odměřené množství vody. Současně je spuštěn odsávací ventilátor, který zajišťuje odvod vznikající páry. Vlivem prudkého ochlazení se částice shluknou v aglomerát s definovanou sypnou hmotností, který je poté z nádoby aglomerátoru pneumaticky ovládanými bočními dvířky vypuštěn a uvedený cyklus se může opakovat.

Přínos

Zpracování fóliového odpadu přímo u výrobce umožňuje velmi efektivně zhodnotit odpad vstupní suroviny vzniklý při najíždění výroby, ořezávání okrajů, rozřezávání, výseky ze svařovacích automatů, neshodné výrobky apod. Při aglomeraci odpadu nedochází k tepelné degradaci materiálu, jeho LVČ se prakticky nemění. Opakované zpracování odpadu tedy sebou přináší menší riziko než při používání běžného regranulátu. Aglomerace odpadu rovněž zajistí vzhledem k mnohanásobnému zmenšení objemu materiálu snížení nákladů na skladovací prostory, případně nákladů na převoz odpadu k jinému zpracovateli. Nízká energetická potřeba při zpracování odpadů. Rychlá příprava provozu aglomerace.

 

1 ) Změna technických parametrů je vyhrazena

SEKON plast s.r.o., tř. T. Bati 299, 763 02 Zlín, Česká republika, Hlavní stránka, sekon@sekon.cz

NAVRCHOLU.cz