REKONSTRUKCE - nůžky VÚGPT

 

REKONSTRUKCE - nůžky VÚGPT

Katalogový list stroje ke stáhnutí zde

Technické údaje1

Pracovní výška 1000 mm
Max. šířka stříhaného pásu 1100 mm
Tloušťka pásu (dle materiálu) 0,3 + 4 mm
Maximální střižná síla 30kN
Elektrické napětí 3 x 400/230 V, 50 Hz
Elektrický příkon 5 kVA

Užití

Nůžky jsou určeny pro příčné stříhání desek z termo¬plastů při jejich výrobě vytlačováním nebo válcováním. Mohou být využity i pro samostatné stříhání při ručním zakládání desky.

Funkce

Stroj byl původně osazen elektromotorem se setrvačníkem, převodovkou a elektromagnetickou spojkou. Mechanické části bylo nutné vyměnit pro jejich značné opotřebování. Místo výměny však bylo přistoupeno k rekonstrukci spočívající v nahrazení původního pohonu systémem s polohovým servomechanizmem. Tím
z původního mechanického systému zbyl pouze hřídel s excentrem a táhly pro posun pohyblivého nože. Stroj je vybaven inkrementálním snímačem délky a čítačem s předvolbou pro zadání požadované délky desky. Sek nastává automaticky po dosažení nastavené hodnoty, čítač se vynuluje a měří další délku. Při ručním řízení dává impuls ke střihu obsluha tlačítky na rozváděči.

Přínos

Části nůžek, které nepodléhají opotřebení, jako je kostra stroje, hřídel s excentry a nosiče stříhacích nožů jsou s výhodou využity. Nový pohonný systém je spolehlivý a zvyšuje přesnost délkového rozměru děle¬ných desek. Rekonstrukce šetří provozní prostředky, dříve nutné k pravidelnému seřizování stroje.

 

1 ) Změna technických parametrů je vyhrazena

SEKON plast s.r.o., tř. T. Bati 299, 763 02 Zlín, Česká republika, Hlavní stránka, sekon@sekon.cz

NAVRCHOLU.cz